Jdi na obsah Jdi na menu
 


Lukáš Beer – Slatiňany

 

 

 

1.připomínka:Týká se přípravy na platě.V pravidlech požárního sportu je dáno 5 minut na přípravu.Teď narážím na noční soutěž na Seči,kde podle slov pana Šulce má minuta 40 vteřin atd.Na ostatních soutěžích je 5 minut.Tohle by se mělo v lize ujednotit.
2.připomínka:Udílení bodů.Co se týče bodování podle umístění nemám výhradu.Ale není mi jasné bodování neplatných pokusů.Viz Memoriál Michala Denka a Pohár Slatiňan.V Hlinsku měla čtyři družstva neplatný pokus a všechny byly ohodnoceny 4 body.Ve Slatiňanech mělo jedno družstvo neplatný pokus a dostalo 2body.Na schůzi by se mělo projednat jakým způsobem se budou hodnotit neplatné pokusy,pokud se vůbec budou hodnotit.

 

 

 

Slatiňany – ženy

 

 

 

My bychom se chtěly zeptat jen na to, co se děje s tou pětistovkou, která se platí každý rok a začátku. To je od nás asi všechno.

 

 

 

Lukavice

 

 

 

Štáb ligy bych utvořil třeba z osmi až deseti lidí z družstev a vyhlašovatele bych nechal jako vyhlašovatele.

Na soutěži by přebírání dráhy a podobných věcí by si potom dělali lidi ze štábu předpokládám že pokud by štáb byl tvořen ze soutěžících,nebyl by problém aby se štáb sešel půl hoďky před každou soutěží a prošel a zhodnotil společně připravenost dráhy a věcí souvisejících). Dále by
štáb měl mít pravomoc řešit s pořadatelem nedostatky,zajistit jejich odstranění,rozhodnout třeba o nezapočítání soutěže do ligy pokud by nevyhovovala např. dráha apod. Štáb by spolupracoval s vyhlašovateli,předkládal by vyhlašovatelům návrhy na změny,úpravy
propozic apod. Ve štábu by mohli figurovat závodníci i vedoucí družstev. Štáb by se mohl obměňovat třeba volbou na vyhlášení.

Bod V: povinnosti pořadatele-informovat rozhodčí o rozdílech v pravidlech ligy oproti pravidlům požárního sportu (papír mezi ozuby,člověk na platě u holek)

Bod VI: povinnosti rozhodčího- rozhodčí se řídí pravidly požárního sportu a pravidly ligy- aby bylo jasně definováno že se mají řídit ligovými pravidly (aby se pak nedivili že holkám pomáhá chlap)

Holkám bych sebral toho jednoho chlapa při přípravě-stejně ho většina holek nepotřebuje. (jinak mi nevadí klidně si ho můžou nechat ) (pokud se chlap zruší předchozí dva body beru zpět)

Holkám bych zrušil odečítání nejhorší soutěže.

Pokusil bych se zbavit se přetlakového ventilu-což půjde asi těžko.

Jak píše Dave přidal bych startovky do jednotlivých soutěží po netu s pevným datem spuštění rezervace třeba 5 dní před soutěží. Nebo potom nechat pouze losování-to by bylo asi nejjednodušší (nicméně si myslím že s přihlašováním do závodů problémy nebyly-kdo chtěl tak si to přes internet zajistil,komu bylo jedno neřešil to)

Poslední a nesložitější je bod přidělování ligových soutěží: jelikož zájemců přibývá a není možné donekonečna přidávat soutěže napadá mě omezit počet natvrdo třeba na deset a na vyhlášení je vylosovat. Ti pořadatelé, kteří se ucházeli a nebyli vylosováni by při dalším losování byli dáni mimo osudí aby se nestalo že nebudou vylosováni dvakrát po sobě. To by mi přislo asi nejprůhlednější a neovlivněný věcmi jako je kvalita soutěže, občerstvení apod. O přidělování soutěží na základě takových informací by se jen těžko rozhodovalo.

Jinak bych řekl že pravidla zase tolik chyb nemají,pouze se spousta věcí nedodržuje jak ze strany vyhlašovatelů tak pořadatelů soutěží. Pořádání ligy by měla být pro dané SDHčko prestižní záležitost a podle toho by soutěž měla taky vypadat. Děláme to pro sebe tak bychom to měli dělat s největší pečlivostí. Takže nezbývá než apelovat na všechny aby se věnovali své práci s větší péčí než doposud. Potom se už nebude stávat že rozhodčí nebude vědět podle čeho má rozhodovat,nebudou úzké dráhy,nebudou chybět přípravná plata a ty na kterých se běhá budou všechna stejně vysoká. Bude jen spousta krásných soutěží a jako třešnička na dortu vyhlášení ligy do konce roku. (toto je jenom vize)

 

 

 

Blatno

 

 

 

      1) možnost zápůjčky 1 člena z jiného ligového mužského kolektivu
2) zrušení přetlakového ventilu
3) zavedení úzkých hadic, sklopné terče
4) povolit pojistky proti rozpojení a celém útočném vedení

 

 

 

Chrudim – ženy


 

V prvé řadě bychom chtěly upozornit na to, aby se dodržovalo pravidlo z bodu
II. Přihlášky do soutěže – „V průběhu soutěžního ročníku je povolen start soutěžícího pouze v jednom Ligovém družstvu!!!“ 

 

 „Kategorie ženy - každého kola ligy se může soutěžící zúčastnit pouze v jednom soutěžním družstvu. Výjimečně je povolena účast jedné soutěžící ve dvou sportovních družstvech a zároveň žádné družstvo nesmí být doplněno o více jak jednu soutěžící z jiného sportovního družstva v jednom kole ligy. V takovém případě soutěžící, která doplňuje družstvo, startuje v dresu svého mateřského družstva.“

 

Pokud nastane situace, kdy si ligové družstvo bude půjčovat soutěžící z jiného ligového družstva, bylo by potřeba, aby se ohlídalo, zda startuje v dresu svého mateřského družstva.

 

 

 

V bodu V. Práva a povinnosti pořadatele soutěže navrhujeme změnu: mělo by být zavedeno pravidlo, že pořadatel zodpovídá za zabezpečení prostoru kolem základny. Chceme tím upozornit na skutečnost, že na některých soutěžích, které se běhají na trávě, jsou znevýhodněna později startující družstva mužů a všechna družstva žen. Prostor okolo plata bývá hodně podmáčený a hrozí tak nebezpečí úrazu. Proto navrhujeme, aby povinností každého pořadatele bylo zajistit buď betonovou základnu, nebo alespoň prostor základny zajistit tak, aby okolo nebylo bahno.

 

Dále v tomto bodu navrhujeme, aby bylo zavedeno pravidlo – povinností pořádajícího sboru je zajistit toalety přístupné všem soutěžním družstvům. 

 

 

 

Dále máme připomínku k bodu X.Hodnocení soutěže – ženy – „do celkového hodnocení se nezapočítává soutěž s nejhorším výsledkem“. Toto pravidlo se nám zdá zbytečné, tím spíše, že v kategorii muži ani není. Přikláníme se proto k návrhu, aby toto pravidlo bylo úplně zrušeno.

 

4) Zbytečné nám připadá i pravidlo v bodě VII. Práva a povinnosti soutěžního družstva -  „na nástup před zahájením soutěže i k vyhodnocení soutěže nastoupí všechna přihlášená družstva v minimálním počtu 4 členů“. 

 

 „V případě, že se soutěžní družstvo nemůže zúčastnit slavnostního nástupu nebo vyhodnocení, musí tuto skutečnost nahlásit zástupci štábu ligy a pořadateli před slavnostním nástupem, neučiní-li tak, soutěžní družstvo bude diskvalifikováno.“ 

 

Toto pravidlo se také často nedodržuje, navrhujeme ho změnit, například takto:

 

 -na nástup před zahájením soutěže i k vyhodnocení soutěže nastoupí z každého družstva alespoň jeden zástupce
 -v případě, že se ze soutěžního družstva nemůže zúčastnit slavnostního nástupu nebo vyhodnocení, musí se tato skutečnost nahlásit zástupci štábu ligy a pořadateli před slavnostním nástupem a zároveň určit jinou osobu k případnému převzetí ceny, neučiní-li tak, soutěžní družstvo bude diskvalifikováno

 

nebo pravidlo úplně zrušit. Je to pouze návrh, možná úplně nepodstatného bodu pravidel, přesto doufáme, že by mohl být zmíněn.

 

5) Dále máme připomínku k používaným terčům. Jsme si vědomy toho, že v Příloze 2 je vypsán seznam schválených nástřikových terčů a časomír. Podáváme ale návrh, aby na všechny ligové soutěže byly používány pouze jedny terče. Přijde nám nelogické, že téměř na všech soutěžích je s časomírou pan Černovský, ale pak se na jedné soutěži objeví terče jiné. Proto se přikláníme k tomu, aby byly terče pana Černovského používány na všech soutěžích.

 

 

 

Výsonín

 

 

 

PŘIHLÁŠKY DO SOUTĚŽE

 

 Do soutěže ligy se může přihlásit družstvo SDH obcí, podniků, HZS, občanských sdružení, působících na úseku PO, a právnických a fyzických osob podnikajících v oblasti PO v rámci regionu Chrudim. PODLE TOHOTO PRAVIDLA SE DO SOUTĚŽE NEMOHOU PŘIHLÁSIT DRUŽSTVA Z JINÉHO OKRESU. TAK PROČ POTOM NÁZEV : OTEVŘENÁ LIGA OKRESU CHRUDIM ???

 

V pravidlech by tedy měla být vypuštěna slova: „v rámci regionu Chrudim“.

 

 

 

5. PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE SOUTĚŽE

 

 

 

rozlosovat startovní pořadí jednotlivých družstev, případně stanovit pořadí dle příjezdů družstev. Pořádající družstvo má právo si startovní pořadí určit dle jeho potřeb

 

 

 

 V pravidlech není povoleno přihlášení startovního pořadí dopředu rezervací na webových stránkách pořádajícího sdružení a v letošním i loňském roce se tak stávalo zcela běžně. Bylo by třeba tento způsob doplnit do pravidel.

 

 

 

 zodpovídá za zabezpečení dostatečného počtu kvalifikovaných rozhodčích

 

(rozhodčí  disciplíny, startér, pomocníci startéra, rozhodčí (základna, hranice stříkání, terče),hlavní časoměřič, časoměřiči, zapisovatel, rozhodčí na kontrolu nářadí 

 

Jestli by nešlo domluvit stálou skupinu rozhodčích, kteří by znali pravidla ligy. (V současné době tomu tak není)

 

 

 

- pořadatelé musí upravit dráhu co nejlépe podle zvoleného povrchu ( trávu vysekat na co nejmenší výšku, asfalt co nejlépe zamést a upravit případné nerovnosti na dráze ) dráha musí splňovat takovou délku, aby mohl být proveden požární útok s použitím 3 hadic B, minimální šířka dráhy 9 metrů a dále musí být zabezpečena tak, aby nedošlo ke vstupu diváků a jiných nepovolaných osob

 

 

 

Někteří pořadatelé nedodržují pravidla pro regulérnost soutěže, šířka tratě (př.:Chrudim 6 metrů) a výška plata (př. 5,5 cm Brčekoly)

 

 

 

SOUTĚŽNÍ DISCIPLÍNA

 

 

 

útok se provádí s dopravním vedením na 3 hadice B – muži ( 2 hadice B – ženy) s použitím nástřikových terčů schválených štábem Ligy ( příloha č.2 )

 

 

 

Postrádáme důležitou informaci, o jaké hadice jde (široké nebo úzké), nikde není zmínka jakou plochou šíři mají hadice mít.

 

 

 

V tomto bodě je dále věta:

 

„v čase přípravy zajistí určený člen technické čety pořadatele nasazení přetlakového ventilu včetně oblouku a odtokové hadice“

 

 

 

a v bodě motorová stříkačka je věta:

 

 

 

„přetlakový ventil pro požární sport musí být používán ve všech soutěžích od 1.5.2006 (bude nasazen v době před přípravou družstva)“ Tyto dvě věty si protiřečí, nebo ne????

 

 

 

 NÁVRH NA DOPLNĚNÍ PRAVIDEL

 

 

 

1. Doplnit do pravidel větu: SOUTĚŽ SE NEŘÍDÍ PRAVIDLY POŽÁRNÍHO SPORTU ,ALE PRAVIDLY LIGY!!!!!!

 

 

 

POVINNOST POŘADATELE ZAJISTIT ZPEVNĚNOU PLOCHU KOLEM ZÁKLADNY CCA 0,5M. A NÁBĚH OD PLATA KE KÁDI , ŠÍŘE CCA 1M.(BETON, ASFALT, GUMA)

 

 (Družstva s vyšším startovním číslem nemají stejné podmínky jako družstva startující na začátku soutěže) 

 

 

 

ZRUŠIT POVINNOST POUŽÍVAT PŘETLAKOVÝ VENTIL.

 

(JEHO POUŽITÍ BUDE MOŽNÉ PO JEHO VYŽÁDÁNÍ U POŘADATELESOUTĚŽE. ŽÁDAT BY MOHL VEDOUCÍ DRUŽSTVA NA NÁSTUPU NEBO PŘED SVÝM VLASTNÍM POKUSEM)  

 

 

 

Chotěnice

 

 

 
  1. zrušit přetlakáč – sice všichni víme, že jeho zrušení nehrozí, ale dostal jsem tento požadavek, tak jej píšu
  2. možnost si na určeném poctu soutěží půjčit jiného závodníka (patrně myšleno z ligového mužstva)
  3. byla připomínka k parametrům dráhy - myslím, ze není třeba rozebírat viz Chrudim (hlavně šířka dráhy byla nevyhovující)
  4. dat pojistku na přetlakác - na mašině je možné mít pojistku, s přetlakáčem je tam zcela zbytečně (na hadici je umístění ztížené)
    5. ZVEREJNENI VSECH došlých připomínek - rádi bychom věděli s čím vším jdete na schůzku s vedením ligy
 

 

 

Morašice

 

 

 

1. elektronický předzápis do startovní listiny s tím, že konečné pořadí si může pořadatel upravit po domluvě se zástupcem štábu ligy

 

2. změna poměrů ve štábu ligy 4 zástupci soutěžících a 1 vyhlašovatel - ve smyslu zeštíhlit byrokraticky aparát (těch lidi je tam moc a ani se o mnohých ani neví..)
3. pořadatel musí umožnit štábu ligy překontrolovat dráhu a rozměry všech potřebných věcí pro zajištění regulérnosti závodů

 

Ještě poznámka : "ono tam dost věcí je (myšleno v pravidlech) ale akorát se nedodržujou protože je tady zbytečná benevolence viz Chrudim"

 

 

 

Hoješín

 

 

 

1) Zrušení přetlakového ventilu

2) Možnost půjčení jednoho člověka - i z ligového družstva  

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Bude to vzato v potaz???

(Matějda, 10. 5. 2010 22:51)

Četl jsem si tyto připomínky a s většinou z nich souhlasím. Druhá věc je jestli si to ti nahoře vemou k srdci a posunou ligu okresu Chrudim dopředu. Zatím je to tak, že je tato liga srážena čím dál víc níž a níž.